Per al desenvolupament de la seva activitat, BUFET SERRA compta amb un equip d’advocats, formats i especialitzats en les diverses disciplines del Dret, dedicats a la resolució de les qüestions amb entusiasme i professionalitat, i en un clima de màxima confiança. Som conscients que les persones constitueixen l’únic avantatge competitiu a llarg termini de les empreses i més encara en una empresa de serveis legals com la nostra. Així doncs, en la nostra relació amb els clients és fonamental una resposta sòlida i immediata, la qual cosa comporta el tracte personalitzat i la confidencialitat que els seus assumptes mereixen.

miquel-serra-camus
MIQUEL SERRA I CAMÚS

Advocat en exercici des de 1996.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster en advocacia per l’Institut superior de dret i economia (ISDE).

Àrees de pràctica: Dret civil i mercantil, Dret processal i arbitratge, Dret immobiliari i de la construcció. Dret bancari i financer.

Associacions professionals: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Docència i ponències:

  • «L’extinció dels contractes d’arrendament de local de negoci pactats amb pròrroga forçosa sota la vigència del Reial Decret-Llei 2/1985 (STS de 12 de març de 2015). La jubilació com a causa d’extinció (STS de 15 de juny de 2016).» – Curs d’especialització en arrendaments urbans: darrera jurisprudencia, de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (Any 2016).
  • «Precari, desnonament per  expiració del termini fixat contractual o legalment, i resolució del contracte per obres no consentides.» – Curs d’arrendaments urbans, de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (Anys 2017 i 2018).
  • «Obres a elements comuns i privatius. Divisió i segregació d’elements privatius. Modificació d’elements comuns. Instal·lació d’ascensors.» – Curs sobre propietat horitzontal a la Llei 5/2015, de 10 de maig, del LLibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (Anys 2017 i 2018).
  • «Arrendament i usdefruit» – Cicle de conferències «Els dijous civilitza’t» a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (Any 2018).  

Altres: Vocal de la secció de dret civil de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona d’ençà l’any 2016, i coordinador dels cursos d’arrendaments urbans i propietat horitzontal de l’esmentada corporació. 

Publicacions
jordi-casals-mas
JORDI CASALS I MAS

Advocat en exercici des de 1996.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.

Àrees de pràctica: Dret penal, Dret de família, Dret de danys i accidents de circulació, Dret processal.

Associacions professionals: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Altres: Adscrit al torn d’ofici penal des de l’any 1998. Adscrit al torn especial de violència de gènere i domèstica des de l’any 2006.

maria-jesus-franch-escola2
Ma. JESÚS FRANCH ESCOLÀ

Advocada en exercici des de 1989.
Llicenciada en Dret por la Universitat Autònoma de Barcelona.

Àrees de pràctica: Dret laboral, Dret processal i Arbitratge.

Associacions professionals: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

maria-teresa-serra
Mª TERESA SERRA I CAMÚS

Advocada en exercici des de 2002.
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona Màster en Advocacia per l’Institut superior de dret i economia (ISDE).

Àrees de pràctica: Dret civil. Dret immobiliari.

Associacions professionals: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona -Lleida

anna-pijuan
ANNA PIJUAN BONET

Advocada en exercici des de 2003
Llicenciada en Dret per la Universitat Rovira i Virgili. Màster en advocacia per l’Institut superior de dret i economia (ISDE).

Àrees de pràctica: Dret civil i mercantil. Dret processal i arbitratge. Dret bancari i financer.

Associacions professionals: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

It's only fair to share...Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook