Defensa jurídica basada en criteris d’especialització, eficàcia i atenció personalitzada.

Al nostre despatx l’exercici de l’advocacia s’entén i s’aplica d’acord amb els principis bàsics que defineixen la nostra filosofia: Honestedat i compromís de defensa, Vocació, Tracte personalitzat, Rigor i anàlisi global i Ètica professional.

Honestedat i compromís de defensa

Per a nosaltres és primordial ser honestos amb els nostres clients, allò que comporta tenir-los informats des del primer moment de les implicacions jurídiques de la seva actuació, les possibilitats d’èxit de les seves pretensions, i les vicissituds i dificultats amb què es poden trobar. El nostre compromís de defensa parteix d’aquesta premissa i esdevé el pilar bàsic de la nostra actuació, assessorant, guiant i acompanyant els nostres clients, els nostres defensats, en tots i cada un dels passos que es donen, tant en actuacions judicials com extrajudicials, a la recerca dels resultats i objectius prèviament fixats.

Vocació

Entenem l’exercici de l’advocacia com un projecte de vida, la qual cosa implica passió per allò que fem, pel Dret i la seva aplicació pràctica, i un compromís absolut amb els nostres clients i defensats.

Tracte personalitzat

Cerquem entendre i comprendre els nostres clients, tant a nivell personal com professional, per tal de donar una resposta adequada a les seves necessitats. No portem afers, ans bé tractem amb persones i empreses que dipositen en nosaltres la seva confiança, per tal que ens fem càrrec de la seva representació i la seva defensa. Coneixedors d’aquesta realitat, per al nostre despatx és fonamental donar una resposta ràpida i eficaç, basada en el tracte personalitzat i directe amb el client.

Rigor i anàlisi global

Apliquem tots els nostres coneixements, el nostre estudi i el nostre esforç a la consecució del resultat que sigui més favorable i satisfactori per als nostres clients. Analitzem totes les qüestions plantejades des de tots els prismes, amb la intenció de trobar la solució més adequada a les necessitats dels nostres defensats, sense perdre mai la visió global de l’assumpte, la qual cosa resulta imprescindible per trobar la millor solució possible. Només des de l’estudi rigorós de cada cas i de la pulcritud i l’exactitud en la seva presentació, és possible assolir l’excel·lència necessària per estar en disposició de satisfer els interessos dels nostres clients.

Ètica professional

Una part de la nostra activitat es troba sotmesa al compliment de les normes deontològiques que delimiten el camp de la nostra actuació , com són el secret professional i la confidencialitat. Per això, els nostres professionals es comprometen personalment a dur a terme la seva tasca dins del marc legal vigent, i se’ls exigeix el compliment rigorós dels principis ètics i deontològics de la nostra professió.