Horaris i protocol d’actuació del nostre despatx.
Amb motiu de la cris sanitària actual, el nostre despatx ha adoptat el protocol de seguretat següent:

1.- Les nostres oficines estaran obertes de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. No obstant, es podran programar visites i reunions a hores concertades.

 

2.- Les reunions amb els Advocats i professionals del nostre despatx s’hauran de concertar telefònicament, i podran ser:

 

 a).- Per vídeo-conferència (preferentment), la qual cosa pot ser adequada i adient atenent a les actuals circumstàncies de crisis sanitària, i situacions d’especial risc a la covid-19.

 

b).- Presencials a les nostres oficines (si  no és possible per vídeo-conferència).

 

2.- Les visites presencials, es faran a hores convingudes, evitant en tot moment que es superi l’aforament que estimem oportú i convenient a fi i efecte de garantir la seguretat dels nostres clients i els nostres treballadors. Per aquesta raó, es demana als nostres clients que siguin molt puntuals, i en cas que es retrassin més de 15 minuts, confirmin telefònicament què és possible celebrar la reunió en condicions de seguretat. 

 

3.-   Tant els Advocats i personal del nostre despatx, com els nostres clients portaran mascareta i es disposarà tant a l’entrada de les nostres oficines com a les sales de reunions de gels alcohòlics de mans.

 

4.-   En cas de simptomatologia (ni que sigui lleu) dels nostres professionals o clients, es suspendrà i ajornarà la reunió o visita programada.

 

En tot cas, mentre duri la situació d’alerta sanitària per la covid-19,us informem que a banda de poder-nos contactar al despatx en horari d’oficina, també podeu contactar-nos en els correus electrònics i telèfons personals següents:

 

  • Miquel Serra i Camús                mserra@bufetserra.com            603 865 059
  • Jordi Casals i Mas                    jordic@icab.cat                         616 940 387
  • M.ª Jesús Franch Escolà          mjesusfranch@icab.es              696 056 632
  • Anna Pijuan Bonet                    annapijuan@bufetserra.com       603 867 434

 

Amb la ferma convicció que amb l’ajut i col·laboració de tots plegats sortirem el més aviat possible de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, restem com sempre a la vostra íntegra disposició per al que necessiteu.

 

Barcelona, a 07/05/2020.

.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit