CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB DE BUFET SERRA SCP
1. Informació legal i acceptació:

Aquest lloc web és propietat de:

BUFET SERRA SOCIETAT CIVIL PROFESSIONAL

Ronda de Sant Pere, 27-1r-2ª – 08010 Barcelona

T: 933 437 908 – F: 933 024 982 – M: info@bufetserra.com

NIF: J-63272108 – Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Full B-374772, del Tom 40984, Foli 30; i en el Registre de Societats Professionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb el número 517.

La utilització d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquesta advertència legal. L’accés al web i l’ús de tot el seu contingut implica que l’usuari consent i accepta sense cap reserva les presents condicions.

BUFET SERRA SCP es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la presentació, configuració i continguts del lloc web, així como les condicions d’ús.

Per a qualsevol dubte o aclariment, relatius a les condicions d’ús d’aquest web, demanem que ens remeti un correu electrònic a info@bufetserra.com.

2. Propietat intel·lectual i industrial:

Tots els continguts d’aquest lloc web, entenent per a tals a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i tota la resta de continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de BUFET SERRA SCP o de tercers. No es poden entendre com cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l’ús d’aquest lloc web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de BUFET SERRA SCP o de tercers, i no es pot entendre que l’accés a aquest web atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius.

 

3. Ús i continguts del lloc web

A no ser que es disposi una altra cosa, l’ús d’aquest web tindrà caràcter gratuït, sense prejudici dels costos de connexió a través de la xarxa corresponent de telecomunicacions a què pugui tenir accés l’usuari.

L’usuari és conscient i accepta voluntàriament i expressament que l’ús d’aquest lloc web es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

En la utilització d’aquest web, l’usuari es compromet a no dur a terme una conducta que pugui causar dany a la imatge, els interessos i els drets de BUFET SERRA SCP o de tercers, que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar aquest lloc web o que impedís, de qualsevol manera, la seva utilització normal.

Malgrat les mesures de seguretat que s’adopten, BUFET SERRA SCP no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin danyar o alterar el sistema informàtic de l’usuari ni assumeix qualsevol responsabilitat que se’n derivi.

Els continguts d’aquest lloc web, BUFET SERRA SCP els posa a la disposició de l’usuari, amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers, si bé en cap cas i sota cap concepte, els materials, continguts i informacions compresos en aquest web no es podran considerar ni constituiran un servei d’assessorament legal. És per això que BUFET SERRA SCP desaconsella dur a terme qualsevol actuació sobre la base de la informació continguda en el web sense un adequat assessorament legal previ que tingui en compte totes les circumstàncies i detalls concrets de cada cas i de cada situació.

BUFET SERRA SCP no garanteix que els materials i continguts que apareixen en aquest lloc web reflecteixin l’estat legislatiu i jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades o compreses en ells, raó per la qual no es responsabilitza de la seva exactitud, exhaustivitat i actualitat.

 

4. Protecció de dades

Cap dada de caràcter personal de l’usuari no queda registrada pel sol fet de visitar el web.

No obstant això, en compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades de caràcter personal que se’ns facilitin voluntàriament a través d’aquest web o mitjançant el correu electrònic de contacte, seran incorporades a una base de dades informatitzada. Aquesta base es troba inscrita a l’Agència de protecció de dades, d’acord amb el que disposa la legislació vigent, i compleix totes les mesures de seguretat del Reial decret 994/1999, de 11 de juny, de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

L’usuari disposa en tot moment dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació, d’acord amb el que es disposa en la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

L’exercici d’aquests drets es pot realitzar per correu postal a:

B U F E T    S E R R A  S C P
Ronda de Sant Pere, 27, 1r. 2ª.
08010 – BARCELONA

BUFET SERRA SCP té els seus fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal legalitzats a l’Agència de Protecció de Dades i inscrits al Registre de Protecció de Dades.